902 525 422 marketing@clicc.es

Tecnologia Omnicanal
per agilitzar la interacció amb els teus clients

Tecnologia Omnicanal
per agilitzar la interacció amb els teus clients

Entendre i conèixer al client, les seves expectatives i emocions a través de cada un dels canals de contacte amb la companyia és molt important. La transformació cap al “Customer Centric” requereix que les empreses disposin de tecnologia omnicanal per satisfer i agilitzar les interaccions amb els clients.

Email, chat, SMS, Videoconferència, Whatsapp

Tecnologia
Omnicanal per agilitzar la interacció amb els teus clients

Entendre i conèixer al client, les seves expectatives i emocions a través de cada un dels canals de contacte amb la companyia és molt important. La transformació cap al “Customer Centric” requereix que les empreses disposin de tecnologia omnicanal per satisfer i agilitzar les interaccions amb els clients.

Email, chat, SMS, Videoconferència, Whatsapp

Client digital

Noves estratègies de comunicació.
La nostra metodologia

Per conèixer al nostre client és necessari saber quins gustos té, què pensa, com actua, etc. Per a això, hem de mimetitzar amb el nostre target, pensar el què ells pensen i sentir el què ells senten.

Punt de partida:

Workshop per conèixer el mapa d’empatia del client

Dissenyem l’estratègia de comunicació amb els clients des del seu punt de vista. Aquesta informació, ens pemet prendre decisions amb més probabilitats d’èxit i orientem a l’hora de dissenyar propostes de valor, els canals de contacte i relacions més adequades amb els clients. Així com marcar la diferència respecte a la competència.

team digital

Resolt

Enfocat a resultats

Compromís

Implicat

Contact Center

Servei Integral d'atenció al client

Digital Center

Tecnologia Omnicanal
per agilitzar la interacció amb els teus clients

Customer Experience

Servei dedicat exclusivament al mesurament de la Customer Experience

Contact Center

Servei integral d'atenció al client

Digital Center

Tecnologia Omnicanal
per agilitzar la interacció amb els teus clients

Customer Experience

Servei dedicat exclusivament al mesurament de la Customer Experience