902 525 422 marketing@clicc.es

És important mesurar, així com actuar en els moments que realment importen al client i a l’empresa

Tenim molt clar que el client és l’eix central de qualsevol negoci, per això en Client Contact Center disposa d’un servei dedicat exclusivament al mesurament de la Customer Experience amb l’objectiu de millorar resultats per a l’empresa i experienca per als clients .

El nostre equip està integrat per professionals que posen tota la seva passió i creativitat per convertir el client en el protagonista, mitjançant eines com l’escolta activa per aconseguir una òptima relació amb ell i aconseguir la seva fidelitat.

Millorar la Customer Experience augmenta els KPI ‘s de negoci, redueix el nombre de baixes de clients i augmenta el share of wallet, les possibilitats de recompra, així com augmenta les recomanacions (NPS).

Enquestes CX

En Clicc sabem que tan important és preguntar la satisfacció del client com definir quan preguntem i què preguntem.

El mesurament de la Customer Experience ha suposat una evolució dels índexs de satisfacció i han sorgit nous KPI ‘s, com és el NPS (Net Promotor Score).

Tenim la capacitat d’escolta en temps real de grans volums d’informació quantitatius i qualitatius. El nombre importa però més encara importa els comentaris en camps oberts que ens permeten detectar els motius de la valoració.

Tipus d’enquestes

Els nostres serveis

En Clicc enviem les enquestes de NPS en real time a través dels canals telèfon, email, sms, whatsapp o mitjançant un codi QR, la rapidesa i l’adequació de la cadena multiplica la ràtio de resposta.

Satisfacción de clientes

Per avaluar les opinions i percepcions sobre el servei o els productes rebuts.

Net Promoter Score (NPS)

Mesura la recomanació dels clients d’una empresa i quina és la tendència de lleialtat.

Customer Effort Score (CES)

Mesura l’esforç que han de realitzar els clients per poder dur a terme amb èxit cadascuna de les interaccions amb la marca.

Net Emotional Value (NEV)

Representa què senten els clients sobre la teva marca com a balanç de les emocions positives i negatives.

Operativització

Pasem a l’acció

Moltes empreses parlen de Customer Experience, però no disposen dels recursos necessaris per a millorar-la i si l’estratègia que s’ha plantejat es tradueix en millors resultats. No obstant això, aconseguir aquests resultats no és una tasca fàcil i requereix de professionals per poder realitzar-la amb èxit.

El nostre objectiu és la captura i anàlisi de les interaccions (punts de contacte o touchpints) i / o Moments de la veritat (MOT) o els Moments del Dolor; i establir un pla d’actuació per millorar-los. El fet de recaptar objectivament la informació d’experiències concretes, permet veure la qualitat del servei que estàs prestant i donar solucions concretes per anar al detall.

El nostre mètode
Customer Journey Map + Agile.

Tot comença establint l’estratègia a través d’un workshop on ens centrem en el Customer Journey Map (Viatge del client), identifiquem les interaccions que volem treballar i establim un pla d’acció treballant metodologies Agile.

El servei: Close the loop. Vam contactar amb el client per determinar quina ha estat la seva experiència i els factors que han fet que els avaluï amb una puntuació i una altra.

De la informació obtinguda es determina si són incidències que es repeteixen, que són casuístiques aïllades o bé punts que s’han de de millorar i estructurar aquest moment en el viatge del client.

Què oferim:

!

Increment de l'experiència de client

idees innovadores

Accelerar resultats

Millora de processos i KPI 's

team experience

Pasió

Proactivitat

Compromís

Escolta activa

Contact Center

Servei Integral d'atenció al client

Digital Center

Tecnologia Omnicanal
per agilitzar la interacció amb els teus clients

Customer Experience

Servei dedicat exclusivament al mesurament de la Customer Experience

Contact Center

Servei integral d'atenció al client

Digital Center

Tecnologia Omnicanal
per agilitzar la interacció amb els teus clients

Customer Experience

Servei dedicat exclusivament al mesurament de la Customer Experience