902 525 422 marketing@clicc.es

SOM UN GRUP

Gestionem relacions amb els clients. Experts en servei d’alt valor afegit.
+ CONTACT CENTER
   OMNICANAL
+ SERVEIS MULTI-
    IDIOMA
+ SOLUCIONS       
   PERSONALITZADES
Líders a Espanya en formació, auditoria i consultoria, dissenyem i desenvolupem el model de relació amb el client.

+ AUDITORIES​​

+ FORMACIONS

+ CONSULTORIA

Impulsem les experiències d’empleats i clients. Construïm relacions duradores.

+ SMART LEARNINGS:

+ FORMACIONS EX

+ FORMACIONS CX

Creadors i organitzadors. Trobada per a compartir experiències i millors pràctiques en la gestió de clients i empleats.

+ DE 100 SPEAKERS

+ DE 3.000 ASSISTENTS

   8 EDICIONS

En Client Contact Center
ens hem consolidat com una empresa especialitzada en solucions de contact center i atenció al client a nivell nacional e internacional.

Absentismo y rotacion

Emocions positives

Clients contents

Per a Clicc és important que els teus clients sentin emocions positives, per aquesta raó estem en constant recerca sobre la millor manera de tractar-los. El contacte a distància amb els clients pot arribar a ser molt fred, així que la importància de les emocions creix constantment. En Clicc eliminem el B2B o B2C pel P2P (Persones per a persones).

Emociones positivas

Clientes contentos

Para Clicc es importante que tus clientes sientan emociones positivas, por esta razón estamos en constante investigación sobre la mejor manera de tratarlos. El contacto a distancia con los clientes puede llegar a ser muy frío, así que la importancia de las emociones crece constantemente. En Clicc eliminamos el B2B o B2C por el P2P (Personas para personas)

Emocions positives

Clients contents

Per Clicc és important que els teus clients sentin emocions positives, per aquesta raó estem en constant investigació sobre la millor manera de tractar-los. El contacte a distància amb els clients pot arribar a ser molt fred, així que la importància de les emocions creix constantment. En Clicc eliminem el B2B o B2C pel P2P (Persones per a persones)

Contact Center

Servei Integral d'atenció al client

Digital Center

Tecnologia Omnicanal
per agilitzar la interacció amb els teus clients

Customer Experience

Servei dedicat exclusivament al mesurament de la Customer Experience

Contact Center

Servei integral d'atenció al client

Digital Center

Tecnologia Omnicanal
per agilitzar la interacció amb els teus clients

Customer Experience

Servei dedicat exclusivament al mesurament de la Customer Experience